Pages

Tuesday, August 16, 2011

Salam nuzul quran


“Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeza (antara yang haq dan yang bathil)” [ al-Baqarah(2):185]

Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa Sallam mengingatkan kita,
“Aku telah meninggalkan pada kalian dua perkara;
jika kalian berpegang teguh pada keduanya maka
k a l i a n t i d a k a k a n t e r s e s a t s e l ama - l ama n y a , i a i t u
Kitabullah dan Sunnah NabiNya” [HR Muslim]

0 comments: