Pages

Monday, August 22, 2011

Kisah seorang PEmuda dan Paderi


Ada seorang pemuda Arab yang baru shaja menyelesaikan pengajiannya di Amerika. PEmuda ini adlah salah seorang yg diberi nimat oleh Allah berupa pendidikan Agama Islam bahkan dia mampu mendalaminya.Selain belajar, dia juga juru dakwah Islam. Ketika berada di amerika, dia berkenalan dgn salah seorang NAsrani. Hubungan mereka smkin akrab, dengan harapan semoga Allah SWT member nya hidayah masuk Islam.

Pada suatu hari mereka berdua berjalan-jalan di sebuah perkampungan di Amerika dan melintas dekat sebuah gereja yang terdapat di kampong tersebut.TEmannya itu meminta agar dia turut masuk ke dalam gereja. PAda mulanya dia keberatan, namun kerana desakan akhirnya pemuda itu memenuhi permintaan nya lalu ikut masuk ke dalam gereja dan duduk di salah satu bangku dengan hening, sebagaiman kebiasan mereka.

Ketika Paderi Masuk, mereka serentak berdiri untuk memberkan penghormatan lantas kembali duduk. Di saat itu, si Paderi agak terbeliak ketika melihat kpda para hadirin dan berkata , “Di tengah kita ada seorang Muslim. Aku harap dia keluar dari sini.”

PEmuda Arab itu tidak berganjak dari tmpatnya. PAderi tersebut mengucapkan perkataan itu berkali-kali,namu dia tetap tidak bergerak dari tempatnya.Hingga akhirnya paderi itu berkata, “ Aku minta dia keluar dari sini dan aku menjamin keselamatnnya.” BArulah pemuda ini beranjak keluar.

Di ambang Pintu, pemuda bertanya kepada sang PAderi , “bagaiman anda tahu bahwa saya seorang Muslim.?” PAderi itu menjawab, “ Dari tanda yang terdapat di wajahmu.”

Kemudian dia hendak beranjak keluar .Namun, paderi ingin memanfaatakan keberadaan pemuda ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan, tujuan nya untuk memalukan pemuda tersebut dan sekaligus mengukuhkan ugamanya.

PEmuda Muslim itU menerima tentangan debat tersebut. Paderi Berkata,” Aku akan mengajukan 22 pertanyaan dan anda harus menjawabnya dgn tepat.” Si pemuda tersenyum dan berkata,” Silakan!”.

PAderi mulai bertanya,” Sebutkan SATU yang tiada DUANYA,DUA yang tiada TIGANYA,TIGA yang tiada empatnya,EMPAT ynag tiada LIMANYA,LIMA yg tiada ENAMNYA, ENAM Yg tiada TUJUHnya, TUJUH YANG TIADA lapannya, LAPAN Yang tiada sembilannya, SEMBILAN y g tiada SEPULUHNYA,Sesuatu yang tidak lebih SEPULUH, SEBELAS Yng tiada Dua belasnya, DUA BELAS yang tiada TIGA BELASNYA, TIGA BELAS YANG tiada emPAT BELASNYA.”

“ Sebutkan sesuatu yg bernafas namun tidak mempunyai RUH? Apa yg dimaksud dgn kuburan berjalan mebawa isinya?”

“Siapakah yg berdusta namun masuk ke SYURGA Allah?”

“Sebutkan sesuatu yg diciptakan Allah namun Dia tidak menyukainya?”

“Sebutkn yg diciptkn Allah dgn tanpa Ayah dan IBu!”

“SIapakah yg tercipta drpda api,Siapakah yg diazab dgn api, Siapakah yg terpelihara drpda Api?”

“SIapakah yg tercipta dari Batu, Siapakah yg diazab dgn batu dan siapa yg terpelihara drpda BAtu?”

“Sebutkan Sesuatu yg diciptakan Allah dan dianggap besar! POHON apakah yg mempunyai 12 ranting, setiap ranting mempunyai 30 daun mempunyai , setiapdaun mempunyai 5 buah,3 bawah naungan dan dua di bawah sinaran matahari?”

MEndengar pertanyaan tersebut ,pemuda itu tersenyum dgn keyakinan kpda Allah Setelah membaca Bismillah dia berkata,

- SATU yang tiada DUANYA ialah ALLAH S.W.T

-DUA yang tiada TIGANYA MAlam dan siang.Allah berfirman.” Dan Kami jadikan malam dan siang itu dua tanda (yang membuktikan kekuasaan kami), ….”(Al-isra’ :12)

TIGA yang tiada empatnya adalah kesilapan nabi Musa ketika Khidir meneggelamkan sampan,membunuh seorang anak kecil dan ketika menegakkan kembali dinding yang roboh.

EMPAT yang tiada LIMANYA kitab Taurat, Injil,Zabur, dan Al-Quran.

LIMA yg tiada ENAMNYA ialah Solat Lima Waktu.

ENAM Yg tiada TUJUHnya ialah jumlah Hari ketika Allah menciptakan MAkhluk.

TUJUH YANG TIADA lapannyn LANGIT YANG TUJUH LAPIS. . Allah telah berfirman.”

Dia lah yang telah mengaturkan kejadian tujuh petala langit yang berlapis-lapis; engkau tidak dapat melihat pada ciptaan Allah Yang Maha Pemurah itu sebarang keadaan yang tidak seimbang dan tidak munasabah; (jika engkau ragu-ragu) maka ulangilah pandangan - (mu) - dapatkah engkau melihat sebarang kecacatan? (Al-Mulk 67:3)

LAPAN Yang tiada sembilannya, Malaikat pemikul Arsy ar rahman. Allah telah berfirman.

Sedang malaikat-malaikat (ditempatkan) mengawal segala penjurunya, dan Arasy Tuhanmu pada saat itu dipikul oleh lapan malaikat di atas malaikat-malaikat yang mengawal itu. “(Al-Haaqqah 69:17)

SEMBILAN yg tiada SEPULUHNYA adalah mukjizat yg diberikan kpada NAbi Musa Iaitu

1)TANGAN yang bercahaya

2)TONGKAT

3)TAURAT

4)TAUFAN

5)BELALANG

6)KUTU

7)KATAK

8)DARAH

9)MUSA AS berbicara dengan Allah secara langsung..

http://suriadihatiku.blogspot.com/2011/01/sembilan-mukjizat-nabi-musa-as.html

Sesuatu yang tidak lebih SEPULUH ialah KEBAIKAN. ALLAH TELAH BERFIRMAN

“Sesiapa yang membawa amal kebaikan (pada hari kiamat), maka baginya (balasan) sepuluh kali ganda (dari kebaikan) yang sama dengannya; …..”(Al-An'aam 6:160)

SEBELAS Yng tiada Dua belasnya Saudara-saudara nabi Yusuf.

DUA BELAS yang tiada TIGA BELASNYA mukjizat Nabi Musa yang terdpat dlm firman Allah .

an (ingatlah) ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka Kami berfirman: "Pukulah batu itu dengan tongkatmu", (ia pun memukulnya), lalu terpancutlah dari batu itu dua belas mata air; (Al-Baqarah 2:60)

, TIGA BELAS YANG tiada emPAT BELASNYA Jumlah saudara NAbi Yusuf ditambah dengan ayah dan ibunya.

sesuatu yg bernafas namun tidak mempunyai RUH adalah WAKTU SUBUH. Allah telah berfirman “ Dan waktu subuh apabila fjarnya mulai menyinsing.”( At-takwiir: 18)

kuburan yang mebawa isinya adalah ikan yang menelan nabi YUNUS AS.

Mereka yg berdusta namun masuk ke SYURGA Allah adalah saudara2 NABI YUSuf, yakni ketika mereka berkata pada ayahnya “ Wahai ayah kami, Sesungguhnya kami pergi berlumba-lumba dan kami , tinggalkan Yusuf di dekat barang2 kami, lalu dia dimakan serigala.” Setelah kedustaan terungkap , Yusuf berkata kpda Mereka, “ tak ada cercaan terhadap kamu semua.” Dan ayah mereka Yaaqub berkata.” Aku telah memohon kan ampun bgimu kpda Rabbku. Sesungguhnya Dialah Yang MAha pengampun lgi Maha PEnyanyang.” ( Yusuf :98)

sesuatu yg diciptakan Allah namun Dia tidak menyukainya adalah suara keldai.Allah berfirman

sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai". (Luqman 31:19)

Sesuatu yang diciptkn Allah dgn tanpa Ayah dan IBu adalah nabi Adam,Malaikat,Unta Nabi shalih dan Kambing Nabi Ibrahim.

Makhluk yg dicipta drpda api adlah IBlis., yg diazab dgn api ialah abu jahal Dan yg terpelihara drpda Api ialah NAbi Ibrahim. Allah telah berfirman: "Hai api, jadilah engkau sejuk serta selamat sejahtera kepada Ibrahim! ". (Al-Anbiyaa' 21:69)

MAkhluk yg tercipta dari Batu adalah UNTA NABI SHALIH. Yang diazab dgn batu ialah tentera bergajah dan yg terpelihara drpda BAtu adalah ashabul khafi (penghuni gua).

Sesuatu yg diciptakan Allah dan dianggap besar ialah TIPU daya SYAITAN, sebgaiman firman Allah "Sesungguhnya ini adalah dari tipu daya kamu orang-orang perempuan; sesungguhnya tipu daya kamu amatlah besar pengaruhnya. (Yusuf 12:28)

Ada pun POHON yg mempunyai 12 ranting, setiap ranting mempunyai 30 daun mempunyai , setiapdaun mempunyai 5 buah,3 bawah naungan dan dua di bawah sinaran matahari. Maknanya

POHON adalah TUHAN, RANTING adlah bulan , DAUN adalah HARI, DAN buahnya adalah SOLAT yang 5 waktu, 3 dikerjakan di malam hari dan dua di SIANG HARI.

PaDERI dan para hadirin merasa takjub dengan jwapan pemuda MUSLIM tersebut. KEMUDIA dia pun mula hendak pergi. Namun dia Mengurungkan niat nya dan meminta kpda PADERI AGAR MENJAWAB SATU PERTANYAAN .permintaan itu diperstujui oleh paderi.

PEMUDA ITU BERKATA.” APAKAH KUNCI SYURGA ITU?,”

Mendengar pertanyaan itu lidah paderi kelu, hatinya diselimuti keraguan dan rupa wajahnya pun berubah . DIa berusaha menyembunyikan kekuatirnnya itu namun tidak berhasil. Orng2 yg hadir mendesarnya agar menjawab pertanyaan tersebut, namun dia cuba mengelak. Mereka berkata, “ ANDA TELAH MELONTARKAN 22 PERTANYAAN KEPADA NYA SEMUANYA DIA JAWA, SEMENTARA DIA HANYA MEMBERI SATU PERTANYAAN NAMUN ANDA TIDAK MAMPU MENJAWABNYA!”

PaDERI TERSEBUT BERKATA,” Sungguh aku tahu jawapan nya, namun aku takut kalian marah.”

MErka menjawab,” Kami menjamin keselematan anda.”

Paderi pun berkata” jawapan nya ialah ASYHADU AN LA ILAHA ILALLAH WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RASULULLAH.(Saya bersaksi bahawa Tiada Tuhan Melainkan Allah dan saya bersaksi bahawa Muhammad Itu Pesuruh Allah.).”

Lantas paderi dab org2 yg hadir di gereja it uterus memeluk ISLam . Sungguh Allah tlah menganugrahkan kebaikan dan menjaga mereka dgn Islam melalui tangan seorang pemuda muslim yg bertaqwa.

0 comments: